Địa chỉ văn phòng sàn IC Markets tại Việt Nam

Hiện nay IC Markets chưa có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Nhà đầu tư có thể liên hệ với sàn qua thông tin như bên dưới: Số điện thoại: +248 467 1976 Website: https://icmarkets.com Email: Quan hệ khách hàng: [email protected] Support: [email protected] Tài khoản: [email protected] Marketing: [email protected] Nhà đầu tư cũng có thể…

Đòn bẩy mới theo quy định của ASIC có hiệu lực từ 29/3/2021

Quy định mới này có tác động với khách hàng tại mở tài khoản với chi nhánh ASIC của các sàn như IC Markets, ThinkMarkets, Pepperstone…Nhà đầu tư cần chú ý đến sự thay đổi đòn bẩy này vì có thể tác động tới lệnh đang mở của bạn. Nếu đến thời điểm thay đổi,…