Đầu tư forex: Tại sao không nên dùng thẻ quốc tế Visa / MasterCard để nạp rút tiền

Trên thế giới có nhiều loại thẻ quốc tế. Nhưng loại thẻ quốc tế thông dụng ở Việt Nam là thẻ Visa và MasterCard (bao gồm cả thẻ Credit và Debit). Không giống như thẻ ATM nội địa chỉ dùng thanh toán ở phạm vi trong nước. Thẻ quốc tế có thể thanh toán trên…