Đòn bẩy mới theo quy định của ASIC có hiệu lực từ 29/3/2021

Quy định mới này có tác động với khách hàng tại mở tài khoản với chi nhánh ASIC của các sàn như IC Markets, ThinkMarkets, Pepperstone…Nhà đầu tư cần chú ý đến sự thay đổi đòn bẩy này vì có thể tác động tới lệnh đang mở của bạn. Nếu đến thời điểm thay đổi,…